Bạn đã thực sự hiểu con?

Bạn có thực sự hiểu con muốn gì?
Bạn đã dành đủ thời gian cho con?
Bạn có cho con lựa chọn những điều con muốn?
Yêu con, hiểu con, chiều con, liệu có giống nhau và bạn ở đâu trong những nhóm này?
Hãy cùng dành 1 chút thời gian, để tìm hiểu, bạn có thực sự đang làm những điều tốt nhất cho con.