NHƯỢNG QUYỀN

Khái niệm nhượng quyền kinh doanh

Theo từ điển bách khoa toàn thư mở Wikipedia: Nhượng quyền kinh doanh (nguyên văn từ tiếng Pháp: franchise, nghĩa là trung thực hay tự do) là việc cho phép một cá nhân hay tổ chức (gọi là bên nhận nhượng quyền) được kinh doanh hàng hoá hay dịch vụ theo hình thức và phương pháp kinh doanh đã được thử thách trong thực tế của bên nhượng quyền ở một điểm, tại một khu vực cụ thể nào đó trong một thời hạn nhất định để nhận một khoản phí hay một tỷ lệ phần trăm nào đó từ doanh thu hay lợi nhuận.

Bên nhượng quyền (franchisor) phải đảm bảo cung cấp đúng, đủ và hỗ trợ thành viên gia nhập hệ thống đó; còn bên nhận nhượng quyền (franchisee) phải đảm bảo thực hiện theo đúng các khuôn mẫu, tiêu chuẩn nghiêm ngặt của hệ thống, từ cách trang trí đến nội dung hàng hóa và dịch vụ, giá cả được chuyển giao. Các tài sản hữu hình và vô hình khác, như quảng cáo, tập huấn quốc tế và quốc nội cũng như các dịch vụ hỗ trợ khác nói chung được bên nhượng quyền thực hiện, và trên thực tế có thể được bên nhượng quyền yêu cầu, nói chung là đòi hỏi sổ sách kế toán phải được kiểm toán và buộc bên nhận nhượng quyền và/hoặc các đại lý phải chấp nhận việc kiểm tra định kỳ và đột xuất. Nếu không đạt qua các đợt kiểm tra này thì các quyền trong nhượng quyền kinh doanh có thể không được gia hạn hay bị hủy bỏ.

Hệ thống kinh doanh kiểu nhượng quyền kinh doanh đảm bảo các thành viên của hệ thống một sự đồng bộ tối đa cả về hình thức và nội dung cũng như đảm bảo với người tiêu dùng về sự nhận biết hệ thống, các tiêu chuẩn của hàng hóa, dịch vụ được cung cấp bởi một điểm bán bất kỳ trong hệ thống đó.

Có thể hiểu kinh doanh kiểu nhượng quyền kinh doanh chính là việc bên nhượng quyền cho phép bên nhận nhượng quyền được tự mình tiến hành việc mua bán hàng hoá hay cung ứng dịch vụ theo những điều kiện nhất định đã đề ra và bên nhận tuân theo, phải phải trả cho bên nhượng quyền một khoản phí.

Lợi ích khi tham gia hệ thống nhượng quyền của AMES:

  • Giảm thiểu rủi ro khi gia nhập thị trường: hệ thống Anh ngữ Quốc tế AMES đã có mô hình kinh doanh thành công nhiều năm trên thị trường. Chương trình học đã được các chuyên gia nhiều kinh nghiệm của AMES xây dựng, thử nghiệm và thực hiện thành công. Các chương trình marketing cũng sẽ được thực hiện bởi các nhóm marketing chuyên nghiệp tại hội sở chính AMES và áp dụng chung cho toàn quốc.
  • Được sử dụng thương hiệu AMES đã được bảo hộ độc quyền trên cả nước. Thương hiệu đã có được sự nhận biết và yêu thích rộng rãi tại Việt Nam.
  • Tận dụng được các nguồn lực: AMES có đội ngũ nhân sự nhiều kinh nghiệm về học thuật, có đủ khả năng và nguồn lực để đầu tư xây dựng và phát triển chương trình học Anh ngữ tốt và phù hợp với các đối tượng khác nhau (Tiếng Anh trẻ em, Tiếng Anh luyện thi, Tiếng Anh giao tiếp, vv). Do chi phí được san sẻ giữa nhiều chi nhánh franchise, việc nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới, hoàn thiện các sản phẩm hiện có được tiến hành thường xuyên liên tục, đảm bảo vị trí dẫn đầu của AMES tại địa phương.
  • Được sử dụng hệ thống công nghệ thông tin sẵn có của AMES: bao gồm hệ thống Google Apps for Education, hệ thống quản lý doanh thu và marketing, hệ thống quản lý học viên, các nội dung số phong phú độc quyền của AMES, ...

Quý vị có bất cứ câu hỏi gì, xin đừng ngần ngại để lại câu hỏi tại đây: franchise@ames.edu.vn