ames


Bạn đã thực sự hiểu con?

survey-icon Bạn có thực sự hiểu con muốn gì?
survey-icon Bạn đã dành đủ thời gian cho con?
survey-icon Bạn có cho con lựa chọn những điều con muốn?
survey-icon Yêu con, hiểu con, chiều con, liệu có giống nhau và bạn ở đâu trong những nhóm này?
Hãy cùng dành 1 chút thời gian, để tìm hiểu, bạn có thực sự đang làm những điều tốt nhất cho con.