ames
khóa học tiếng Anh Ames Toeic

TIẾNG ANH LÀ 1 NGÔN NGỮ

NHƯNG SỬ DỤNG TIẾNG ANH

LÀ 1 KỸ NĂNG

star

KHÓA HỌC TIẾNG ANH TOEIC

amesenglishThay đổi cách thế giới học tiếng Anh

Trí tuệ nhân tạo

TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Ứng dụng TRÍ TUỆ NHÂN TẠO A.I
Thiết lập lộ trình học riêng
cho từng học viên

kho câu hỏi khổng lồ

KHO CÂU HỎI KHỔNG LỒ

 Với hơn 60.000 câu hỏi
kiến thức phong phú
với các chủ đề khác nhau

học mọi lúc mọi nơi

HỌC MỌI LÚC MỌI NƠI

 Rèn luyện liên tục trên
ỨNG DỤNG dễ dàng vào
BẤT KỲ LÚC NÀO

nâng cao kỹ năng vượt trội

NÂNG CAO KỸ NĂNG VƯỢT TRỘI

 Phát triển kỹ năng
NGHE - NÓI - ĐỌC - VIẾT
tiến bộ trong thời gian ngắn nhất

Đăng ký ngay Đăng ký