Anh ngữ AMES sẽ gửi bạn mã xác nhận qua SMS đến số điện thoại mà bạn đã đăng ký