ames

Lesson 2: Cách viết phần mở bài Writing Task 1.

Thứ Năm - 22.12.2016

Đối với người học tiếng Anh nói chung, thí sinh thi IELTS nói riêng, paraphrase được coi là một kỹ năng không thể thiếu. Nói một cách ngắn gọn, nắm rõ quy tắc paraphrase sẽ giúp bạn tự tin trong việc chinh phục không chỉ các bài thi IELTS Writing mà còn cả kỹ năng viết. 

IELTS writing task 1

Trong lesson 1 AMES đã chỉ ra cấu trúc chung khi viết phần mở bài của bài Writing Task 1 chính là: Paraphrase lại phần mở bài - điều này có nghĩa bạn phải diễn giải lại phần đề bài bằng ngôn ngữ của riêng bạn, không sao chép toàn bộ câu hỏi từ phần đề bài, chỉ giữ lại ý chính là thôi. Nếu như bê nguyên phần đề bài vào bài làm, bạn sẽ bị trừ đi số từ tương ứng và có thể bài của bạn sẽ không đủ chữ, điều này sẽ dẫn tới việc số điểm của bạn sẽ rất tệ :( 

Để tránh được điều này hãy cùng tìm hiểu cách viết phần mở bài mà AMES gợi ý cho bạn sau đây nhé!

Mở bài: Hãy viết 1 câu đơn giản "diễn giải lại" (paraphrase the question) – viết lại câu hỏi và dùng ngôn ngữ của bạn, không copy toàn bộ câu chữ từ câu hỏi, chỉ giữ lại ý chính.

Ví dụ: đề bài “The pie chart shows the main reasons for migration to and from the UK in 2007”.

Bước 1: gạch chân một số từ quan trọng (key words) để dùng từ cùng nghĩa (synonyms) thay thế cho chúng.

Key words:  shows the main và for migration to and from

Bây giờ bạn hãy sử dụng từ cùng nghĩa (synonyms) để viết lại câu trên như sau:

“The pie chart illustrates the primary reasons that people came to and left the UK in 2007”.

Các bạn hãy tham khảo các lựa chọn khác tại bảng dưới đây nhé!

Loại biểu đồ (đóng vai trò là chủ ngữ trong câu) Động từ chính (chia động từ cho hợp chủ ngữ) Mệnh đề danh ngữ theo sau đó

The chart

The graph

The table

The figures

The statistics

ShowIndicate

Illustrate

Provide

Present

Reveal

Demonstrate

Compare

The number of…

The proportion of…

Information on…

Data on….

That…

 

Bảng 1: Một số từ phổ biến được dùng và có thể thay thế cho nhau trong IELTS writing task 1

Lưu ý: Cách để không bị "bí" khi viết mở bài: 

Quan sát biểu đồ, tìm ra một hay hai điểm đáng chú ý nhất và viết từ 1 – 2 câu tóm tắt lại hai đặc điểm ấy.

Cố gắng không đưa số liệu cụ thể vào phần này (nên viết ở phần thân bài).