ames

Cấu trúc đảo hay giúp bạn "ăn điểm" trong bài thi IELTS Writing

Thứ Ba - 03.01.2017

Các bạn hãy tham khảo các cấu trúc đảo sau đây để áp dụng trong bài thi của mình nhé. Sử dụng cấu trúc đảo trong writing vốn là một bài tập khó bởi quy tắc sử dụng động từ khá nghiêm ngặt. Tuy nhiên, trong trường hợp lý tưởng bạn hãy sử dụng chúng nhằm "khoe" khả năng sử dụng cấu trúc đảo lợi hại của mình nhé!

1. Đảo ngữ là gì?

Đảo ngữ là hình thức đảo ví trí của chủ ngữ và động từ trong câu ra đầu câu nhằm mục đích nhấn mạnh một thành phần hoặc ý nào đó trong câu. 

2. Các dạng đảo ngữ phổ biến: 

A. Đảo ngữ với Not only ……. but + S + also…

- Cấu trúc chung: 

Not only + Auxiliary Verb + S + V  but…. also……

Ví dụ: 

Not only does he sing well but he also plays piano perfectly.

Not only is he good at English but he also plays volleyball very well.

B. Đảo ngữ với No sooner………. than….. và Hardly/ Bearly/ Scarely…….. When/ before

- Cấu trúc chung: 

No sooner had S + P2 than S + V-ed     hoặc   Hardly had S + P2 when S + V-ed

Ví dụ: 

No sooner had I arrived home than the telephone rang.

Harly had I left the house when he appeared. 

C. Đảo ngữ với No longer + Auxiliary Verb + S + V /no more + V

- Cấu trúc chung: 

No longer + Auxiliary Verb + S + V /no more + V

Ví dụ: 

No longer do I live in the coutryside = I no more live in the coutryside. 

Các bạn hãy thường xuyên xem lại các cấu trúc trên và luyện tập bằng cách đặt câu nhé!