ames

Các tips giúp paraphrase số liệu trong bài IELTS Writing Task 1

Thứ Ba - 03.01.2017

Khi đối mặt với các bài IELTS Writing Task 1, chắc hẳn đôi khi bạn sẽ "ngán ngẩm" bởi bắt gặp quá nhiều số liệu liên quan của mỗi biểu đồ. Hãy cùng AMES khám phá một số tips hữu ích giúp bạn tự tin paraphrase các loại số liệu nhằm đạt điểm cao trong bài nhé!

Cách 1: Sử dụng các con số được cho trên biểu đồ có sẵn: 

Hãy xem ví dụ sau đây nhé!

AMES-IELTS Writing

19% of the total number of students got distinctions. 
31% of students got merits. 
38% of the total amount of student has passed. 

Cách 2: Sử dụng các phrase bắt đầu bằng mạo từ “A”:

Hãy sử dụng các cụm từ chỉ định lượng bắt đầu với "A" sau đây để áp dụng vào bài IELTS Writing của các bạn nhé!

- A small number   

- A huge number of 

- A majority

- A minority

- A large group  

- A small group             

Ví dụ: 

AMES - IELTS

Cách 3:  Sử dụng giới từ "of":

Lưu ý: Khi "of" đứng đầu câu sẽ có 2 nghĩa: (1) take from ...và (2) out of the ....

Nghĩa Ví dụ
Taken from ... - Of the survey conducted by Eurostat in 2016, English is the number one language studied in the world.
- Of the research made, people who studied English, at 94%, far outnumbered those who studied other languages, the next being only 23% which is French.
Out of the ... - Of the total participants in the survey conducted by Eurostat in 2016, 94% study English.
- Of all the languages in the world, the most popular is English.

 

Cách 4: Sử dụng từ đúng nghĩa:  

Ví dụ 1: The graph below shows the number of books read by men and women at Burnaby Public Library from 1999 to 2004. 

Bạn có thể thay từ "number" thành "amount, figures". Viết lại câu thành: 

The graph below shows the amount/ figures of books read by two genders at Burnaby Public Library in the period from 1999 to 2004. 

Ví dụ 2: 

AMES - IELTS

Bạn hãy sử dụng cấu trúc: HOW MANY + S + V 

The chart represents how many aging people there are in the UK (Chuyển từ cụm UK's aging population)

Cách 5: Đây là cách giúp bạn ăn điểm cao hơn trong bài thi IELTS Writing Task 1. Bạn sẽ không chỉ đơn giản dùng các câu trúc được cho sẵn phía bên trên, hãy vận dụng vốn từ vựng bạn có nhằm miêu tả tính đặc thù của biểu đồ. 

Ví dụ: 

AMES - IELTS

Đối với line chart trên đây, bạn có thể dễ dàng nhận thấy những sự thay đổi của các đường trong những khoảng thời gian nhất định. Khi cần vận dụng vốn từ vựng nhằm miêu tả tính đặc thù của biểu đồ trên các bạn hãy sử dụng những từ như: progression/ development/ changes …

- Lưu ý: Đối với biểu đồ tròn: 

AMES - IELTS

Thông thường đề bài sẽ cho các dữ liệu dưới dạng "%". Để không "nhàm chán" trong sử dụng từ, các bạn hãy sử dụng những từ hữu ích như "allocation" hoặc "distribution" để thay cho số "%" quen thuộc.

Hãy cùng tham khảo thêm các bài thi mẫu IELTS điểm cao ở những bài sau của AMES nhé!