ames

Sử dụng LINKING WORDS trong bài thi IELTS Speaking để dành điểm cao (Phần 1)

Thứ Hai - 09.01.2017

Các bạn có biết rằng sử dụng LINKING WORDS trong bài thi IELTS Speaking là một yếu tố giúp bạn ăn điểm? Tuy nhiên, sử dụng các linking words trong bài thi cũng có những quy tắc riêng không thể vi phạm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về "Sử dụng linking words trong IELTS Speaking Test" nhé!

AMES-luyen-thi-IELTS-8.0+

Một trong những tiêu chí quan trọng nhất để giám khảo đánh giá phần thi IELTS Speaking Test của bạn là khả năng sử dụng linh hoạt các linking words (từ nối). Sở dĩ chúng quan trọng như vậy bởi khi nói tiếng Anh, các linking words sẽ giúp cho bài nói của các bạn trôi chảy, mượt mà và có sự liên kết các ý với nhau. Các bạn hãy tham khảo list các linking words phổ biến dưới đây nhé!

1. Phân loại Linking words theo chức năng: 

STT Chức năng Linking words
1 Thêm thông tin another reason is
as well as
also
and
2 Chỉ thời gian at the moment - now

In the past - before

At present – then

Right now – at that time

These days – years ago

Nowadays – when I was younger
3

Trình bày ý tưởng

 

 

I think one important thing is
I guess one difference is
I suppose the main difference between X and Y is
4 Trình bày nguyên nhân - kết quả

I guess it’s because

The main reason is

It was caused by

Because

I suppose the best way to deal with this problem is

The best way to solve this is

I reckon the only answer is to

5 Đưa ra ví dụ

For example

For instance

Such as

– Like (common, natural but can’t be used in IELTS Writing)
6

Làm rõ một vấn đề được nhắc tới

What I means is

What I want to say is

As I was saying
7 Chỉ sự so sánh, đối lập, nhượng bộ

But

On the other hand

While

Although

Or

 

Các bạn hãy xem phần 2 tại đây nhé!