ames

Cách phát âm /z/ trong tiếng Anh

Thứ Sáu - 05.05.2017

Hôm nay chúng ta hãy cùng tìm hiểu cách phát âm chuẩn phụ âm /z/, đây là cặp âm với /s/ mà chúng ta học từ bài trước. Cách phát âm của hai âm này giống nhau chỉ khác ở điểm /s/ là âm vô thanh - khi phát âm không rung thanh quản, /z/ là âm hữu thanh - khi phát âm rung ở thanh quản. 

 

phu-am-z

Phụ âm /z/ trong tiếng Anh

1. Cách phát âm phụ âm /z/ trong tiếng Anh: 

Bước 1: Bạn hãy đặt đầu lưỡi ở phía trên, để phía sau hàm răng trên và gần chạm đỉnh của lợi trên cùng.

Bước 2: Tạo âm /z/ đồng thời kéo môi lên đều 2 bên và kéo căng đồng thời rung tại thanh quản.

Các bạn hãy xem video hướng dẫn dưới đây để phát âm sao cho chuẩn nhất nhé!

Video hướng dẫn phát âm phụ âm /z/

2. Dấu hiệu nhận biết âm /z/:

a. Từ có chứa "Z" được đọc là /z/.

Ví dụ: 
Zoo = /Zu:/
Zigzag = /ˈzɪɡ.zæɡ/

b. Khi “S” đứng giữa hai nguyên âm ngoại trừ trường hợp “nguyên âm + s + u, ia, io” sẽ được đọc là /z/.

Ví dụ: 
Rose = /rouz/
Nose = /nouz/
Music = /ˈmjuː.zɪk/

c. Khi "S" đứng sau nguyên âm (ngoại trừ u) hoặc đứng sau các phụ âm ngoại trừ f, k, p, t, th, ge, ch, x, s, ce, z và sh sẽ được đọc là /z/.

Ví dụ:
Eggs = /eɡz/
Comes = /kʌmz/

3. Bài tập luyện phát âm với âm /z/:

rise /raɪz/
lose /luːz/
music /ˈmjuːzɪk/
closet /ˈklɑːzət/
season /ˈsiːzən/
result /rɪˈzʌlt/

 

Chúc các bạn thành công!

Anh ngữ AMES!