ames

Những kiểu diễn đạt không nên có trong bài luận IELTS

Thứ Năm - 28.05.2020
 

📝Những cấu trúc câu dài, phức tạp như 'Because of the fact that' hay 'Be of the opinion that' thường không mang lại hiệu quả khi sử dụng trong bài thi IELTS Writing.

📝Bạn sẽ nghĩ sao nếu một người nước ngoài học tiếng Việt nói rằng "Bởi vì một thực tế rằng …" (Because of the fact that …)? Nếu gõ cấu trúc câu này trên Microsoft Word phiên bản tiếng Anh, vạch màu nâu sẽ hiện ra, nhắc nhở bạn đang mắc lỗi về sự rõ ràng và súc tích (Clarity and Conciseness).

👉 Cùng #AMES tham khảo những kiểu diễn đạt dài dòng không giúp ích gì cho bạn trong phần thi IELTS Writing dưới đây nhé.
#ChinhPhụcIELTS #amesenglish