ames

Tổng hợp từ vựng 𝐏𝐀𝐑𝐀𝐏𝐇𝐑𝐀𝐒𝐄 trong IELTS Writing Task 1

Thứ Sáu - 19.06.2020
 

Để đạt Band điểm cao, bạn cần biết cách paraphrase sao cho thật khéo léo và sử dụng các cấu trúc một cách tự nhiên nhất có thể.
#AMES đã tổng hợp những cách 𝐏𝐀𝐑𝐀𝐏𝐇𝐑𝐀𝐒𝐄 𝐆𝐇𝐈 Đ𝐈𝐄̂̉𝐌 trong IELTS Writing Task 1 với 12 chủ đề thường gặp

Chúc các bạn học tốt !!!