Hotline 1800 2098

CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Các điều khoản sử dụng trang web

Mục này quy định các Điều khoản sử dụng trang web này. Bằng việc truy cập trang web hoặc bất kỳ phần nào của trang web, Quý khách đồng ý với các Điều khoản này.

Sử dụng thông tin và tài liệu

Thông tin nêu tại các trang này không nhằm mục đích cung cấp dịch vụ tư vấn chuyên môn. Các cá nhân truy cập vào những trang này nên tham khảo tư vấn của những chuyên gia phù hợp.

Bản quyền và thương hiệu

Anh ngữ AMES và các bên khác là chủ sở hữu của các thương hiệu, biểu tượng và các nhãn mác dịch vụ được hiển thị trên trang web này. Không được phép sử dụng các thương hiệu biểu tượng và nhãn mác dịch vụ đó nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Anh ngữ AMES hoặc bên sở hữu chúng. Các tài liệu trên trang web này được bảo vệ bản quyền. Không ai được sửa đổi, sao chép, ghi lại trong bộ nhớ điện tử, chuyển dịch, mô phỏng, phát tán, sử dụng vì các mục đích thương mại hay công cộng bất kỳ phần nào của những tài liệu này mà không được Anh ngữ AMES chấp thuận trước bằng văn bản.

Không bảo đảm

Mặc dù việc xây dựng các thông tin và các tài liệu trên trang này đã được thực hiện với sự thận trọng tối đa, những thông tin và tài liệu này được cung cấp cho Quý khách dưới dạng “như hiện thời” mà không có bất kỳ sự bảo đảm nào dù được diễn đạt rõ ràng hay ngụ ý. Cụ thể, không có bảo đảm về việc không vi phạm, tính bảo mật, chính xác, phù hợp với một mục đích cụ thể nào đó hoặc không có vi rút máy tính liên quan đến các thông tin và tài liệu này.

Các trang web liên kết

Anh ngữ AMES không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc thiết kế của bất kỳ trang web nào khác liên kết đến trang này. Khi Quý khách truy cập và sử dụng những trang web khác liên kết đến trang này, Quý khách sẽ phải tự chịu các rủi ro và tuân theo những điều khoản và điều kiện sử dụng áp dụng cho sự truy cập/sử dụng đó. Bằng việc cung cấp các liên kết đến các trang web khác, Anh ngữ AMES không được xem là chấp thuận, giới thiệu, xác nhận, đảm bảo hoặc giới thiệu cho bất kỳ bên thứ ba nào hoặc cho dịch vụ/sản phẩm mà bên thứ ba đó cung cấp trên trang web của họ, hoặc không được xem là có sự hợp tác dưới mọi hình thức với các bên thứ ba và các trang web khác. Anh ngữ AMES không phải là một bên trong bất kỳ thỏa thuận nào mang tính chất hợp đồng được ký kết bởi Quý khách và nhà cung cấp của các trang web khác ngoài trang web của Anh ngữ AMES trừ khi có những quy định khác hoặc được Anh ngữ AMES đồng ý.

Thư điện tử

Anh ngữ AMES không đảm bảo rằng các thư điện tử gửi đến Anh ngữ AMES qua Internet sẽ được bảo đảm một cách hoàn toàn. Anh ngữ AMES sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào mà người sử dụng phải chịu nếu người sử dụng gửi thư điện tử cho Anh ngữ AMES, hoặc nếu Anh ngữ AMES gửi thư điện tử qua Internet cho người sử dụng theo yêu cầu của họ. Anh ngữ AMES không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với các thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, đặc biệt hoặc hậu quả phát sinh từ việc sử dụng trang web này.

Truyền thông tin qua Internet

Do tính chất của Internet, các giao dịch có thể bị gián đoạn, mất tín hiệu đường truyền, truyền dữ liệu chậm và truyền số liệu không đúng. Anh ngữ AMES không chịu trách nhiệm đối với các lỗi chức năng của thiết bị liên lạc không theo sự kiểm soát của Anh ngữ AMES gây ảnh hưởng đến tính chính xác hoặc thời gian nhận và gửi các thư và giao dịch mà Quý khách gửi.

Tải xuống

Chúng tôi không tuyên bố hoặc đảm bảo rằng trang web này sẽ sẵn sàng và đáp ứng được yêu cầu của Quý khách, rằng việc truy cập sẽ không bị gián đoạn, không có sự chậm trễ, từ chối lệnh, lỗi, mất hoặc hủy bỏ thông tin được truyền tải, rằng sẽ không có vi rút hoặc các yếu tố hủy hoại và lây nhiễm khác được truyền tải hoặc không có sự hư hại nào xảy ra cho hệ thống máy tính của Quý khách. Quý khách có trách nhiệm bảo vệ một cách thích hợp và lưu trữ dữ liệu và/hoặc thiết bị và cảnh giác hợp lý để phát hiện vi rút và những yếu tố gây hại khác. Chúng tôi cũng không tuyên bố hay bảo đảm cho sự chính xác, chức năng hoặc sự vận hành của bất kì phần mềm của bất kỳ bên thứ ba nào được sử dụng để liên kết với trang web.

 

CHÍNH SÁCH LIÊN KẾT

Liên kết từ trang web của Anh ngữ AMES đến các trang web không thuộc Trung tâm Anh ngữ AMES

Trong một số trường hợp, các trang web của Anh ngữ AMES có liên kết với các địa chỉ hoặc các trang web khác trên Internet. Các liên kết này liên kết đến những trang web khác được công bố và điều hành bởi các bên thứ ba không trực thuộc Anh ngữ AMES hoặc có bất kỳ mối quan hệ nào với Anh ngữ AMES. Các liên kết này được đặt vào trang web của chúng tôi nhằm nâng cao trải nghiệm truy cập cho Quý khách và được trình bày chỉ với mục đích cung cấp thông tin. Chúng tôi luôn nỗ lực lựa chọn những trang web và nguồn thông tin uy tín nhất cho Quý khách để tạo thuận lợi cho Quý khách.

Tuy nhiên, bằng việc cung cấp liên kết đến các trang web bên ngoài, Anh ngữ AMES không được xem là chấp thuận, giới thiệu, xác nhận, đảm bảo hoặc giới thiệu cho bất kỳ bên thứ ba nào hoặc cho những dịch vụ/sản phẩm mà bên thứ ba đó cung cấp trên trang web của họ, hoặc không được xem là có bất kỳ sự hợp tác nào với các trang web và những bên thứ ba đó trừ khi có những quy định khác của Anh ngữ AMES.

Trong mọi trường hợp chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về nội dung của bất kỳ trang web nào được liên kết từ bên ngoài. Quý khách truy cập và sử dụng những liên kết này và tự chịu trách nhiệm về các rủi ro và Anh ngữ AMES không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào mà Quý khách phải gánh chịu phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng liên kết này. Anh ngữ AMES không phải là một bên trong bất kỳ thỏa thuận nào mang tính chất hợp đồng nào được ký kết bởi Quý khách và nhà cung cấp của các trang web nằm ngoài trang web của Anh ngữ AMES trừ khi có những quy định khác hoặc được Anh ngữ AMES đồng ý.

Bất kỳ liên kết nào đến các trang web chứa các phần mềm có thể tải xuống được cung cấp cho Quý khách chỉ vì mục đích tạo thuận lợi cho Quý khách. Một lần nữa, chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ khó khăn nào mà Quý khách gặp phải trong quá trình tải phần mềm về hoặc cho bất kỳ hậu quả nào từ hành động đó. Vui lòng ghi nhớ rằng việc sử dụng phần mềm được tải xuống từ Internet có thể phải tuân theo một thoả thuận về bản quyền, và việc Quý khách không tìm hiểu rõ ràng những điều khoản và điều kiện của thỏa thuận đó có thể dẫn đến việc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của nhà cung cấp phần mềm có liên quan và trong mọi trường hợp như vậy chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm.

Lưu ý rằng khi Quý khách bấm chọn vào một liên kết và thoát khỏi trang web của chúng tôi, Quý khách sẽ phải tuân thủ các điều kiện và điều khoản về sử dụng cũng như các chính sách an toàn của trang web mà Quý khách truy cập.

Liên kết từ trang web của Anh ngữ AMES tới các trang web khác thuộc Anh ngữ AMES

Để thuận tiện cho Quý khách, Anh ngữ AMES cung cấp các liên kết tới các trang web khác. Các sản phẩm và dịch vụ được giới thiệu trên những trang web này có thể chỉ dành cho một số cá nhân sinh sống hoặc cư trú tại một quốc gia cụ thể. Thêm vào đó, nội dung của các trang web liên kết này có thể không dành cho những cá nhân sinh sống hoặc cư trú tại quốc gia có giới hạn quyền truy cập những nội dung này. Các điều khoản và điều kiện sử dụng trang web của mỗi thành viên thuộc Anh ngữ AMES có thể khác nhau, do đó Quý khách nên đọc kỹ các điều khoản và điều kiện áp dụng trước khi sử dụng trang web đó.

Liên kết từ các trang web bên ngoài đến trang web của Anh ngữ AMES

Quý khách phải luôn được Anh ngữ AMES đồng ý bằng văn bản trước khi tạo một liên kết dưới bất kỳ hình thức nào từ trang web của một bên thứ ba đến bất kỳ trang web nào của Anh ngữ AMES. Anh ngữ AMES có toàn quyền quyết định chấp thuận hay không chấp thuận việc liên kết này. Trong các trường hợp thông thường, chúng tôi chỉ chấp thuận cho các liên kết chỉ hiển thị tên hoặc địa chỉ trang web của chúng tôi. Việc sử dụng hoặc hiển thị biểu tượng và thương hiệu của chúng tôi dưới dạng liên kết sẽ chỉ được chấp thuận trong một số trường hợp ngoại lệ và Anh ngữ AMES tùy theo quyết định duy nhất của mình có thể thu phí cho việc sử dụng hoặc hiển thị này.

Anh ngữ AMES không chịu trách nhiệm về việc thiết lập các liên kết từ một trang web của bên thứ ba đến bất kỳ trang web nào của Anh ngữ AMES. Bất kỳ liên kết nào được thiết lập như vậy sẽ không hình thành bất kỳ hình thức hợp tác hoặc chấp thuận nào giữa Anh ngữ AMES với trang web của bên thứ ba đó. Các liên kết đến trang web của Anh ngữ AMES phải luôn là liên kết trực tiếp còn hoạt động và chỉ trực tiếp dẫn đến trang chủ, và việc “đóng khung” hoặc “liên kết không qua trang chủ” sẽ không được phép thực hiện.

Anh ngữ AMES không chịu trách nhiệm về bất kỳ mất mát hoặc thiệt hại nào mà Quý khách hoặc bất kỳ bên thứ ba nào phải gánh chịu phát sinh từ hoặc liên quan đến những liên kết này.

Bản quyền và thương hiệu của Anh ngữ AMES

Nội dung và thông tin trong trang web của chúng tôi hoặc được chuyển đến Quý khách thông qua việc sử dụng trang web là tài sản của Anh ngữ AMES và bất kỳ bên thứ ba nào (nếu có). Thương hiệu và biểu tượng (“Thương Hiệu”) được sử dụng và hiển thị trên trang web của chúng tôi bao gồm những Thương Hiệu đã đăng ký hoặc chưa đăng ký của chúng tôi và các bên thứ ba khác. Không có bất kỳ phần nào trong trang web của chúng tôi được suy diễn là chúng tôi cấp phép hoặc cho phép sử dụng Thương Hiệu hiển thị trong trang web của chúng tôi. Chúng tôi bảo lưu mọi quyền sở hữu trên trang web của chúng tôi. Người sử dụng không được phép sử dụng Thương Hiệu mà không có sự đồng ý bằng văn bản của Anh ngữ AMES hoặc các bên thứ ba khác.

Các tài liệu trên trang web này đã được bảo vệ bản quyền. Không ai được sửa đổi, sao chép, ghi lại trong bộ nhớ điện tử, chuyển dịch (dưới bất kỳ hình thức và bằng bất kỳ cách thức nào), mô phỏng, phát tán, sử dụng để tạo ra các sản phẩm phái sinh hoặc sử dụng dưới bất cứ hình thức nào vì các mục đích thương mại hay công cộng bất kỳ phần nào của những sản phẩm này mà không được Anh ngữ AMES chấp thuận trước bằng văn bản.

Không bảo đảm

Mặc dù việc xây dựng các thông tin và các sản phẩm trên trang này đã được thực hiện với sự thận trọng tối đa, những thông tin và sản phẩm này được cung cấp cho Quý khách dưới dạng “như hiện thời” mà không bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào cho dù là hiển thị hoặc ngụ ý. Cụ thể, không có bảo đảm về việc không vi phạm, tính bảo mật, chính xác, phù hợp với một mục đích cụ thể nào đó hoặc không có vi rút máy tính liên quan đến các thông tin và tài liệu này.

Lưu ý: Bằng việc truy cập vào trang web này và bất kỳ trang nào của trang web này, Quý khách đồng ý với các điều khoản và điều kiện được nêu trên.