ames Hotline 1800 2098

Miễn phí khóa luyện IELTS Speaking 2 tháng

VÌ SAO CẦN THAM GIA KHÓA HỌC

IELTS Speaking

Bạn muốn nâng cao kỹ năng nói để đạt band điểm IELTS cao nhất?

Bạn muốn có người thường xuyên giúp bạn sửa chữa lỗi và hướng dẫn các kỹ năng nói hiệu quả nhất?

miễn phí khóa luyện IELTS Speaking
miễn phí 2 tháng luyện IELTS Speaking

Bạn muốn có nhiều thời gian thực hành & thực hành các kỹ năng, nhưng không có lộ trình phù hợp?

SỰ KHÁC BIỆT CỦA KHÓA HỌC NÀY

lợi ích của khóa học
Hoàn toàn MIỄN PHÍ
Hoàn toàn MIỄN PHÍ:

Trong 2 tháng, giúp bạn tối đa hóa chi phí trong việc luyện thi IELTS

100% giáo viên kinh nghiệm
100% giáo viên kinh nghiệm:

100% giáo viên nhiều năm kinh nghiệm dạy chuyên sâu về IELTS.

bám sát các đề luyện thi IELTS Speaking mới nhất
Nội dung:

Luôn cập nhật & nội dung luyện tập bám sát các đề luyện thi IELTS Speaking mới nhất.

giáo viên thường xuyên nhận xét chi tiết
Nhận xét & đánh giá:

Cải thiện kỹ năng nói RÕ RỆT, nhờ giáo viên thường xuyên nhận xét chi tiết.

ĐĂNG KÝ TẠI ĐÂY