ames
Các trường học ở Anh

Đại học Leicester

Đại học Leicester nổi tiếng về chất lượng đào tạo và nghiên cứu với nhiều nghiên cứu khoa học được đánh giá cao tại Anh quốc cũng như trên thế giới.

Đại học Strathclyde

Đại học Strathclyde thúc đẩy xuất sắc thông qua sự đổi mới liên tục trong các chương trình giảng dạy và phương pháp tiếp cận trong việc dạy và học.


TÌM HIỂU THÊM VỀ CHÍNH SÁCH VISA VÀ CHƯƠNG TRÌNH DU HỌC

Chúng tôi CAM KẾT giữ bí mật các thông tin cá nhân. Chi tiết xem Điều khoản bảo mật thông tin.