ames

Các Idiom quan trọng giúp bạn đạt điểm cao trong IELTS Speaking (Phần 2)

Thứ Sáu - 13.01.2017

Các bạn tham khảo phần 1 tại đây nhé!

Sử dụng idiom trong bài IELTS Speaking là một trong những tiêu chí giúp bạn đạt điểm cao. Trong bài này, các bạn hãy tham khảo 20 Idioms hữu ích có thể ứng dụng ngay vào bài nói của mình nhé!

 

14. Give it one’s best shot – làm hết sức mình

Ví dụ:This test question is really tough! I’ll give it my best shot, and I’ll get some marks for doing my best.

15. In deep water – đang trong trường hợp khó khăn hay trong tình huống nguy hiểm. 

Ví dụ:He has not submitted his dissertation so he’s in deep water.

16. next to nothing – không đắt chút nào, món hời

Ví dụ:I went to the new discount store and bought these new shoes for only five dollars. That’s next to nothing!

17. To be up in arms about something – thất vọng hay tức giận về việc gì đó. 

Ví dụ: She has been UP IN ARMS about the rent increase.

18. Put yourself in somebody’s shoes – tưởng tượng bạn đang ở trong tình cảnh của ai đó để hiểu về những gì người đó đang suy nghĩ hay đang phải chịu đựng. 

Ví dụ:If you put yourself in my shoes, you would understand why I made that decision

19. At all costs  – làm bất cứ điều gì bạn có thể để đạt được điều gì đó

Ví dụ: My dream is to become a successful businessman and I will work hard for it AT ALL COSTS

20. Explore all avenues – tìm tất cả những phương án có thể để tìm ra giải phải nhằm giải quyết một vấn đề nào đó. 

Ví dụ: We need to EXPLORE ALL AVENUES  before doing something that is not very safe to a great number of people in order to minimize unfavourable consequences

21. On the ball – hiểu rõ điều gì đang làm

Ví dụ: Our staff is really on the ball to get projects done on time.

22. Throw in the towel – từ bỏ điều gì đó

Ví dụ: I’ve spent too much time on this project to throw in the towel now.

23. Down to earth – thật thà, chân thật, đưa về tình huống thực tế

Ví dụ: It’s time we were brought down to earth to figure out difficult situation, and offer a good solution.

24Full of beans  –  Một người năng động, khỏe mạnh

Ví dụ: I really enjoy being with my best friend because he is always full of beans.

25. Get a head start – Bắt đầu trước tất cả. 

Ví dụ: This year we’ll get a head start on the competition by running more advertisements.