Hotline 1800 2098

IELTS Speaking Part 1 - Chủ đề "Your hobbies and interests"

Thứ Tư - 11.01.2017

Các bạn thân mến!

Chủ đề "Your hobbies and interests" trong bài thi IELTS Speaking Task 1 là một trong những chủ đề được yêu thích nhất của các thí sinh IELTS. Đây không chỉ là một chủ đề thú vị bởi sự đa dạng mà còn rất đỗi quen thuộc nên khi gặp phải chủ đề này các bạn thí sinh có thể tự tin thoải mái chia sẻ ý kiến của bản thân. 

AMES-luyen-thi-IELTS-8.0+

1. Các câu hỏi thường gặp trong phần thi IELTS Speaking Task 1 thuộc chủ đề trên:

 • What do you like to do in your free time/spare time?
 • How do you spend your holidays or weekends?
 • What is your favorite way of relaxation?

Gợi ý câu trả lời: 

Q: What do you like to do in your free time/spare time?

A: In my free time, I like to ...

 • catch up on gossip with my best friends
 • watch films with my boyfriend/girlfriend
 • go window-shopping with my bestie
 • play video games
 • go traveling around the country.world
 • sing karaoke with my classmates.colleagues
 • play cards/board games with my buddies
 • go some exercise like hiking/jogging/swimming/diong yoga/play badminton
 • go on a picnic with my family members
 • walk my dog or play Fisbee with it.

Q: How do you spend your holidays or weekends?

A: Simply because I can ... 

 • Relax myself/wind down/lie back/take a load off/ease my mind. Since I am a full-time student, I need to learn how to refresh and revitalise my self. 
 • Release my pressure/put down my burden/ease my stress. Apparently, I have been pretty stressful about my examinations and my future, so i need a way out. 
 • Keep fit/keep in good shape/keep a good figure/build my body/lose weight/live a well-balance life. Since I used to be a nerdy man, you know, sitting in front of the computer all day long, I'd better live a healthier life by doing some sport. 
 • Boost family concord/maintain bonds with friends and family members. You know, I am about to study oversea, and I'll probably be away from them for quite a while, so I like to cherish every possible chance to socialise with them. 

2. Trong phần thi IELTS Speaking sẽ có 2 dạng câu hỏi: 

a. Câu hỏi khái quát

Khi đặt câu hỏi khái quát, giám khảo muốn bạn trình bày về chủ đề được nêu trong câu hỏi. 

Ví dụ: 

 • Do you like music?/ Do you like travelling?/ Do you like swimming?

Phương pháp trả lời: 

AMES-luyen-thi-IELTS-8.0+

AMES-luyen-thi-IELTS-8.0+

b. Câu hỏi cụ thể:

Câu hỏi cụ thể là dạng câu hỏi yêu cầu bạn đưa ra lựa chọn trả lời YES hoặc NO và sau đó nêu lý do.

Ví dụ: 

 • Do you like music?/ Do you like swimming? 

Khi đưa ra những câu hỏi này, giám khảo muốn kiểm tra bạn về: 

AMES-luyen-thi-IELTS-8.0+

Ví dụ cụ thể: 

Bạn có thể trình bày bài nói của mình với chủ đề "Is your family important to you" như sau: 

AMES-luyen-thi-IELTS-8.0+

Lưu ý: Khi trả lời câu hỏi của giám khảo, bạn cần phải đưa ra quan điểm của mình trước tiên. Với các bước còn lại bạn không cần phải trình bày theo các thứ tự nói trên. Hãy nhớ rằng luôn căn cứ vào nội dung câu hỏi mà giám khảo đưa ra, sau đó kết hợp theo các trình tự mà bạn cảm thấy hiệu quả nhất cho bài nói. Bên cạnh đó, bạn còn phải đảm bảo tính logic trong câu trả lời của mình nữa. Cuối cùng để chốt lại bài nói của mình hãy đưa ra câu kết luận nhé!

 

Chúc các bạn thành công!

Anh ngữ AMES