Hotline 1800 2098

Các Idiom quan trọng giúp bạn đạt điểm cao trong IELTS Speaking (Phần 1)

Thứ Sáu - 13.01.2017

Sử dụng idiom trong bài IELTS Speaking là một trong những tiêu chí giúp bạn đạt điểm cao. Trong bài này, các bạn hãy tham khảo 20 Idioms hữu ích có thể ứng dụng ngay vào bài nói của mình nhé!

AMES-luyen-thi-IELTS-8.0+

1. A Penny for Your Thoughts  – hỏi ai đó đang trầm ngâm suy nghĩ về điều họ đang nghĩ tới.
Ví dụ: For several minutes they sat silently, then finally she looked at him and said, “A penny foryour thoughts, Walter.”

2. Against the clock – làm một điều gì đó nhanh hết sức có thể để hoàn thiện trước thời hạn.
Ví dụ: With her term paper due on Monday, she was racing against the clock to finish it

3. Lend an ear – Lắng nghe chăm chú với thái độ ngưỡng mộ. 
Ví dụ: If you have any problems, go to Claire. She’ll always lend a sympathetic ear.

4. on cloud nine – cực kỳ vui vẻ như đang trên tầng mây thứ 9.
Ví dụ: She just bought her first new car and she’s on cloud nine.

5. bushed – mệt mỏi.
Ví dụ: I am totally bushed after staying up so late.  

6. hard feelings  –  cảm xúc thất vọng hay bị xúc phạm.  
Ví dụ: I am sorry I have to fire you. No hard feelings, okay? 

7.  hit the hay – đi ngủ.
Ví dụ: It’s after 12 o’clock. I think it’s time to hit the hay.

8.  be sick to death of something/doing something  –tức giận và chán nản vì những điều không hài lòng xảy ra liên tục. 

Ví dụ: I’m sick to death of doing nothing but work. Let’s go out tonight and have fun.

9. (come) rain or shine – có nghĩa điều gì đến sẽ phải đến dù thời tiết hay những điều khó khăn có xảy ra.

Ví dụ: I will be on time for the class, rain or shine. Come rain or shine, she is always smiling. 

10. be all ears – nghe với tất cả tấm lòng. 

Ví dụ: I’m all ears, waiting to hear your latest excuse for not getting this job done!

11. in the nick of time – không quá muộn nhưng kịp lúc. 

Ví dụ: I got to the drugstore just in the nick of time. It’s a good thing, because I really need this medicine!

12. fresh/clean out of something – đã hết/kết thúc, không còn nữa. 

Ví dụ: I have to go buy some more milk. It seems we’re fresh out now.

13. have/get mixed feelings about something – không chắc về điều gì đó. 

Ví dụ: I have mixed feelings about my trip to England. I love the people, but the climate upsets me.

 

Các bạn tham khảo phần 2 tại đây nhé!