ames
Hotline 1800 2098

Cách phát âm /ə/ trong tiếng Anh

Thứ Hai - 22.05.2017

Nguyên âm /ə/ là một âm khá đặc biệt. Âm /ə/ xuất hiện rất nhiều trong các từ trong tiếng Anh, tuy nhiên âm này không bao giờ nằm trong âm tiết được nhấn trọng âm cả. Hôm nay chúng ta hãy cùng tìm hiểu cách phát âm âm  /ə/ cho chuẩn nhé!

 

am- /ə/-trong-tieng-Anh

Nguyên âm  /ə/ trong tiếng Anh

1. Cách phát âm nguyên âm  /ə/

Bước 1: Miệng mở ra vừa phải, môi và lưỡi thả lỏng. 

Sau đó tạo ra âm /ə/. 

Hãy theo dõi video dưới đây để nắm rõ cách phát âm hơn nhé!

 

Video hướng dẫn cách phát âm nguyên âm /ə/

2. Bài tập phát âm âm /ə/:

1 Calendar /ˈkælɪndə(r)/
2 Figure /ˈfɪɡjər/
3 Madam /ˈmædəm/
4 Nation /ˈneɪʃən/
5 Woman /ˈwʊmən/
6 Accept /əkˈsept/
7 Available /əˈveɪləbļ/
8 Ago /əˈgəʊ/