ames

Hướng dẫn chi tiết cách làm bài IELTS Writing Task 1 (Pie chart)

Thứ Bảy - 07.01.2017

Pie chart là dạng biểu đồ dùng để phân tích hoặc so sánh các đối tượng ở mức độ tổng thể. Nếu bạn muốn luyện các đề thi thuộc dạng Pie chart (biểu đồ tròn, biểu đồ bánh) thì hãy làm theo những hướng dẫn chi tiết do AMES cung cấp sau đây nhé!

IELTS-luyen-thi-8.0+

1. YÊU CẦU CHUNG: 

Khi gặp dạng bài này trong đề thi IELTS Wtiting những điều bạn cần làm là:

- Đảm bảo miêu tả các thông tin trong biểu đồ một cách khách quan. 

- Tiến hành so sánh các đối tượng được đưa ra. 

- Có vốn từ vựng phong phú và biết cách sử dụng linh hoạt.

2. BỐ CỤC CHUNG CỦA BÀI IELTS WRITING TASK 1: 

Bố cục và cách viết từng phần:

Ví dụ: 

The two pie charts below show the online shopping sales for retail sectors in Canada in 2005 and 2010. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant. Write at least 150 words. 

AMES-luyen-thi-IELTS-8.0+

Phần 1: Introduction

Cách viết: dựa vào câu hỏi từ đề bài và paraphrase theo ý của bạn. 

Đề bài: 

The two pie charts below show the online shopping sales for retail sectors in Canada in 2005 and 2010. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant. 

Viết lại thành: 

The charts compare four retail sectors in Canada in terms of the proportion of their internet sales in two years, 2005 and 2010.

The two pie charts = The charts

show =  compare

the online shopping sales for retail sectors in Canada =  four retail sectors in Canada in terms of the proportion of their internet sales.

in 2005 and 2010 = in two years, 2005 and 2010.

Phần 2: Overview

Cách viết: Viết 1 - 2 câu nêu về những điểm nổi bật nhất khi nhìn vào biểu đồ (nêu bức tranh tổng quan về biểu đồ). 

Ví dụ: 

Overall, the proportion of online sales for each of the four sectors changed significantly from 2005 to 2010. While the figures for food and beverages and also video games increased, the figures for the other two sectors fell.

Phần 3: Detail 1 và Detail 2 (bao gồm 2 đoạn)

Chúng ta sẽ đưa các thông tin về chi tiết đặc điểm nổi bật nhất của từng đối tượng. Mỗi đoạn nên viết từ 2 tới 4 câu. Để tránh tình trạng lộn xộn trong các đoạn, trước khi bắt tay viết bạn nên xác định mình cần viết gì. Nên nhớ chúng ta không chỉ đơn thuần miểu tả từng biểu đồ mà cần phải so sánh giữa các nhóm đối tượng với nhau, đây chính là bí quyết giúp bạn đạt điểm cao trong bài thi IELTS Writing đấy!

LƯU Ý KHI PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ: 

- Chú ý các mốc thời gian trong biểu đồ (đang ở quá khứ hay tương lai ... để phục vụ việc so sánh qua các thời kỳ).

- Chú ý đơn vị đo lường (% hay số lượng, có thể chuyển số liệu thành & hay ngược lại)

- Chú ý địa điểm của các biểu đồ. 

- Cần xác định các yếu tố:

  • Đặc điểm hay xu hướng hay điểm tương đồng nổi bật nhất
  • Lớn nhất
  • Nhỏ nhất
  • Phần tăng lên hay giảm xuống ở các biểu đồ
  • Phần không thay đổi/ Những điểm có ở biểu đồ này nhưng không có ở biểu đồ kia. 

Đoạn 1: 

Ví dụ: 

In 2005, the proportion of online sales of food and beverages was 22%, but this rose to 32% in 2010. The percentage for internet sales of video games also went up, by 5% from the 2005 figure of 18%.

Đoạn 2: 

In contrast, the percentages of the online sales of the other sectors decreased. The most dramatic fall was in the home furnishings retail sector. While this figure was 25% of the total online sales of these four sectors in 2005, it fell to just 15% in 2010. There was also a decrease in the electronics and appliances sector, which saw a fall from 35% in 2005 to 30% in 2010.

3. TỪ VỰNG CHO PIE CHART: 

Khi được cho số liệu dưới dạng % bạn có thể chuyển chúng thành phần hoặc tỉ lệ như sau:

AMES-luyen-thi-IELTS-8.0