Hotline 1800 2098

Cách phát âm /I/ trong tiếng Anh

Thứ Ba - 23.05.2017

Rất nhiều bạn học sinh thường nhầm lẫn giữa âm /ɪ/ và âm /i:/. Hôm nay chúng ta hãy cùng AMES và thầy Matt phát âm 2 nguyên âm này cho thật chuẩn nhé!

nguyen-am-I-trong-tieng-Anh

Nguyên âm /ɪ/ trong tiếng Anh

1. Cách phát âm nguyên âm  /ɪ/

Bước 1: Lưỡi đưa hướng lên trên và ra phía trước

Lưu ý: Khoảng cách môi trên và dưới hẹp, mở rộng miệng sang 2 bên (không giống như miện đang cười khi phát âm nguyên âm /i:/ các bạn nhé!

Hãy theo dõi video dưới đây để nắm rõ cách phát âm hơn nhé!

Hướng dẫn cách phát âm nguyên âm /ɪ/

2. Bài tập phát âm nguyên âm /ɪ/:

Ship  = /∫ɪp/

Bin = /bɪn/

sit  =  /sɪt/

Chick  =  /t∫ɪk/

Begin  = /bɪ'gɪn/

Picture  =  /'pɪkt∫ə/

3. Những trường hợp phát âm là /ɪ/

a. “a” được phát âm là /ɪ/ khi đối với những danh từ có hai âm tiết và có tận cùng bằng "age".

village = ’vɪlɪdʒ

shortage = /’ʃɔːtɪdʒ/

courage = /’kʌrɪdʒ/

passage  =  /’pæsɪdʒ/

b. “e” được phát âm là /ɪ/ trong tiếp đầu ngữ “be”, “de” và “re”.

Renew  = /rɪ’njuː/

Return   =  /rɪˈtɜːrn/

Remind   = /rɪˈmaɪnd/

c. “i” được phát âm là /ɪ/ trong từ có một âm tiết và tận cùng bằng một hoặc hai phụ âm i + phụ âm

Sit =  /sɪt/

Him =  /hɪm/

Twin  = //twɪn/

d. "ui" được phát âm là /ɪ/

Build  =  /bɪld/

Guitar  = /gɪ'tɑːr/