ames

Cách sắp xếp thứ tự tính từ trong tiếng Anh

Thứ Bảy - 20.06.2020
 

🌱Khi mới vừa học tiếng Anh, các bạn học sinh được dạy rằng để miêu tả một sự vật hoặc hiện tượng thì có cấu trúc: 𝐀𝐝𝐣 + 𝐍𝐨𝐮𝐧 - tức đặt tính từ ngay trước danh từ nó miêu tả. Chẳng hạn như: a beautiful day, an empty house, v.v..

Vậy nếu bạn cần sử dụng nhiều hơn 1 tính từ để miêu tả một sự vật, hiện tượng thì sao?

👉🏻Để #AMES giúp bạn ghi nhớ quy tắc trật tự tính từ trong ngữ pháp tiếng Anh dứoi đây nhé!!

Chúc các bạn học tốt!!