ames
Điểm Lexile là thang điểm tiêu chuẩn nhằm đo lường khả năng đọc hiểu của học sinh. Không có một tiêu chuẩn bắt buộc nào đối với học sinh phải đạt đến điểm Lexile nào. Tuy nhiên, thông thường các em học sinh ở mỗi cấp lớp sẽ đạt được trình độ lexile nhất định. Bảng sau đây là bảng tham khảo vể điểm lexile của các bạn học sinh từ lớp 1 đến lớp 12. Phụ huynh lưu ý: trình độ đọc của con (điểm Lexile) có thể cao hơn hoặc thấp hơn trung bình.

Mời bạn chọn bài đọc :

George Washington Carver

This passage is about George Washington Carver, a famous agricultural scientist.

Lexile Level: 680L


As a child, he was called the "plant doctor." As an adult, George Washington Carver became one of America's most famous agricultural scientists. Carver worked at Tuskegee Institute in Alabama. During this time, farmers were frustrated. Each year, it was harder to grow cotton. Carver knew certain plants, like cotton, used up soil nutrients. Planting cotton every year was hard on the soil. Carver also knew certain plants, like peanuts, put nutrients back into the soil. Carver came up with a plan to keep soil rich with nutrients. He told farmers to rotate their crops. He told them to plant cotton one year and peanuts the following year. This way the land wouldn't get "worn out." The land would get replenished with nutrients. Multi-crop farming became popular. Carver also helped make multi-crop farming profitable. He came up with creative ways for how to use different crops.


Constellations

Constellations are groups of stars that seem to form a shape in the sky. Before there were...

Read

Cars

Buying a car can be a tough decision. There are so many kinds of vehicles to choose from, ...

Read

Hieroglyphics

Hieroglyphics is a kind of writing. It uses pictures instead of words. The hieroglyphics m...

ReadGiúp con giỏi tiếng Anh Giúp con giỏi tiếng Anh mb
qr code My AI English

Quét QR Code để tải ngay

download My AI English on AppStore download My AI English on GooglePlay
Bước 1: Tải ứng dụng My A.I English trên App Store / Google Play
Bước 2: Đăng ký tài khoản
Bước 3: Cùng con học giỏi tiếng Anh qua hàng ngàn câu chuyện
Hoặc click vào link để tải App:
Tải ứng dụng