Hotline 1800 2098
Placement Test

Placement Test

An email has been sent to your registered email address, containing a test code. Please check your inbox, enter the provided code into the box below, and click “Continue”. Please be sure that you are using PC/ Laptop as this Placement Test CANNOT be displayed on Smartphones.

Chúng tôi đã gửi mã bài kiểm tra đến địa chỉ email bạn đã đăng ký. Vui lòng kiểm tra email, nhập mã được cung cấp vào ô bên dưới, và chọn “Tiếp tục”. Hãy đảm bảo rằng bạn đang sử dụng máy tính để bàn hoặc máy tính xách tay để làm bài kiểm tra. Bài kiểm tra này không thể hiển thị trên màn hình điện thoại.