ames

Một số mẫu câu HAY nên sử dụng trong IELTS Writing Task 1

Thứ Hai - 09.01.2017

Trong đề thi IELTS Writing Task 1 chúng ta thường phải miêu tả và so sánh dữ liệu. Để bài đạt điểm cao các bạn không những cần phải miêu tả chính xác những đặc điểm, xu hướng nổi bật của các biểu đồ mà còn phải biết cách vận dụng linh hoạt vốn từ vựng, vốn ngữ pháp. Hôm nay chúng ta hãy cùng tham khảo một số cấu trúc điển hình nhưng không kém phần độc đáo sau đây để áp dụng vào bài tập của mình nhé!

AMES-luyen-thi-IELTS-8.0+

1. Mẫu câu phần Introduction: 

AMES-luyen-thi-IELTS-8.0

Ví dụ:

The diagram shows how salt is removed from sea water to make it drinkable…

AMES-luyen-thi-IELTS-8.0+

Ví dụ: 

The charts illustate the result of a public survey

The chart shows the figure for unemployment in two countries

AMES-luyen-thi-IELTS-8.0+

Ví dụ: 

The tables give information about the world population…

The graph reveals information on how age influences the use of the Internet among people in a typical country between 1998 and 2000.

AMES-luyen-thi-IELTS-8.0+

2. Cấu trúc câu miêu tả xu hướng, thay đổi tăng giảm:

AMES-luyen-thi-IELTS-8.0+

Ví dụ: 

  • There was a gradual rise in the price of gas.
  • There has been a sharp drop in the price of gas.
  • The price of oil rose gradually.
  • The percentage of homes dropped dramatically.
  • There was a fall in literacy levels.
  • There has been an decrease in the cost of potato.

3. Cấu trúc câu so sánh:

AMES-luyen-thi-IELTS-8.0+

AMES-luyen-thi-IELTS-8.0+

AMES-luyen-thi-IELTS-8.0+

AMES chúc các bạn có thể vận dụng một cách linh hoạt những cấu trúc "hay ho" trên đây vào bài viết của mình và đạt điểm thật cao nhé!