ames

So sánh thì quá khứ đơn và thì hiện tại hoàn thành

Thứ Ba - 18.08.2020
 

 I. THÌ QUÁ KHỨ ĐƠN

1. Thì quá khứ đơn là gì?

Thì quá khứ đơn (Simple Past) dùng để diễn tả hành động xảy ra và hoàn tất tại một thời điểm xác đinh trong quá khứ. Thông thường các bạn hãy chú ý các trạng từ,cụm giới từ hoặc mệnh đề trạng từ chỉ thời gian thường được sử dụng với thì quá khứ đơn : ago, yesterday , last , in + năm , before/ after.

2. Cấu trúc thì quá khứ đơn

 II. THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH 

1. Thì hiện tại hoàn thành là gì?

Thì hiện tại hoàn thành dùng để diễn tả hành động xảy ra tại một thời điểm không xác định trong quá khứ hoặc hành động xảy ra trong quá khứ nhưng có kết quả ở hiện tại,hoặc diễn tả kinh nghiệm bản thân. 

2. Cấu trúc Thì hiện tại hoàn thành   

Để biết thông tin chi tiết các khoá học tiếng Anh tại AMES English, các bạn nhanh tay INBOX: http://m.me/AnhnguAMES hoặc gọi ngay 18002098 nhé!!