ames
Điểm Lexile là thang điểm tiêu chuẩn nhằm đo lường khả năng đọc hiểu của học sinh. Không có một tiêu chuẩn bắt buộc nào đối với học sinh phải đạt đến điểm Lexile nào. Tuy nhiên, thông thường các em học sinh ở mỗi cấp lớp sẽ đạt được trình độ lexile nhất định. Bảng sau đây là bảng tham khảo vể điểm lexile của các bạn học sinh từ lớp 1 đến lớp 12. Phụ huynh lưu ý: trình độ đọc của con (điểm Lexile) có thể cao hơn hoặc thấp hơn trung bình.

Mời bạn chọn bài đọc :

A Remembered Tree

This passage is about the tree that Ryan climbed when he was young.

Lexile Level: 750L


When Ryan thought of the tree in his front yard, he remembered it being the tallest thing that he could imagine. As a child he would try to climb it often. He climbed higher each year. When he was very little, it was hard to reach the first branches without his dad's help. When he was ten, he finally got to the branch that the tire swing hung from. At twelve he started to get a little heavy for the branches. The branches that used to support him easily began to bend under his feet. The same nooks in the tree where his feet fit easily began to be tight. At thirteen he stopped climbing the tree altogether. Seeing the tree for the first time since he and his family had moved away, it shocked him. It was just a tree and not the colossus he had remembered.


The Spelling Contest

As the youngest and therefore smallest, Christopher always found it difficult to keep up w...

Read

Someone Famous

Ben always said that when he grew up, he wanted to be famous. He didn't want to be a m...

Read

Lawn Service

Mrs. Rafferty was not going to take no for an answer, and Jeff knew it. Jeff had been cutt...

ReadGiúp con giỏi tiếng Anh Giúp con giỏi tiếng Anh mb
qr code My AI English

Quét QR Code để tải ngay

download My AI English on AppStore download My AI English on GooglePlay
Bước 1: Tải ứng dụng My A.I English trên App Store / Google Play
Bước 2: Đăng ký tài khoản
Bước 3: Cùng con học giỏi tiếng Anh qua hàng ngàn câu chuyện
Hoặc click vào link để tải App:
Tải ứng dụng