Hotline 1800 2098
Điểm Lexile là thang điểm tiêu chuẩn nhằm đo lường khả năng đọc hiểu của học sinh. Không có một tiêu chuẩn bắt buộc nào đối với học sinh phải đạt đến điểm Lexile nào. Tuy nhiên, thông thường các em học sinh ở mỗi cấp lớp sẽ đạt được trình độ lexile nhất định. Bảng sau đây là bảng tham khảo vể điểm lexile của các bạn học sinh từ lớp 1 đến lớp 12. Phụ huynh lưu ý: trình độ đọc của con (điểm Lexile) có thể cao hơn hoặc thấp hơn trung bình.

Mời bạn chọn bài đọc :

Getting A Pet

This passage is about a girl who wants a pet.

Lexile Level: 300LHaving a pet is a big responsibility. But Morgan really wanted a dog. Her mom told her there would be a lot to do if she had a dog. She would have to walk it. She would have to feed it. Morgan would have to give the dog baths, too. There is a lot of stuff to buy for a dog. It would need a leash, a bed, and food. It would also need toys. And it would have to see a veterinarian. The dog would need shots. It would have to visit the vet every year. But still, Morgan wanted a dog. She knew she could handle it. A dog would make her so happy. They would be best friends. Morgan's mom knew she could handle it, too. She decided to get her a dog.
Giúp con giỏi tiếng Anh Giúp con giỏi tiếng Anh mb
qr code My AI English

Quét QR Code để tải ngay

download My AI English on AppStore download My AI English on GooglePlay
Bước 1: Tải ứng dụng My A.I English trên App Store / Google Play
Bước 2: Đăng ký tài khoản
Bước 3: Cùng con học giỏi tiếng Anh qua hàng ngàn câu chuyện
Hoặc click vào link để tải App:
Tải ứng dụng