Hotline 1800 2098
Điểm Lexile là thang điểm tiêu chuẩn nhằm đo lường khả năng đọc hiểu của học sinh. Không có một tiêu chuẩn bắt buộc nào đối với học sinh phải đạt đến điểm Lexile nào. Tuy nhiên, thông thường các em học sinh ở mỗi cấp lớp sẽ đạt được trình độ lexile nhất định. Bảng sau đây là bảng tham khảo vể điểm lexile của các bạn học sinh từ lớp 1 đến lớp 12. Phụ huynh lưu ý: trình độ đọc của con (điểm Lexile) có thể cao hơn hoặc thấp hơn trung bình.

Mời bạn chọn bài đọc :

Chef Julian

This passage is about a boy who loves to eat.

Lexile Level: 1140L


If Julian were allowed to eat whatever he wanted for dinner, he would start his meal with an appetizer of cream cookies. He would dip them now and then in a glass of whole milk and wipe the crumbs from his lips with a white linen napkin. He would then enjoy a salad of corn fritters and walnuts. Walnuts were his favorite kind of nut. He would wash the salad down with a grape soda and await the fabulous entree, a plateful of sandwiches, each one made from white bread and cubed butter that had been dipped in powdered sugar. Julian decided that one day when he was rich he would open a restaurant.


Abby

Abby poked the toe of her worn tennis shoe listlessly against the fringed edge of the rug ...

ReadGiúp con giỏi tiếng Anh Giúp con giỏi tiếng Anh mb
qr code My AI English

Quét QR Code để tải ngay

download My AI English on AppStore download My AI English on GooglePlay
Bước 1: Tải ứng dụng My A.I English trên App Store / Google Play
Bước 2: Đăng ký tài khoản
Bước 3: Cùng con học giỏi tiếng Anh qua hàng ngàn câu chuyện
Hoặc click vào link để tải App:
Tải ứng dụng