Hotline 1800 2098
Điểm Lexile là thang điểm tiêu chuẩn nhằm đo lường khả năng đọc hiểu của học sinh. Không có một tiêu chuẩn bắt buộc nào đối với học sinh phải đạt đến điểm Lexile nào. Tuy nhiên, thông thường các em học sinh ở mỗi cấp lớp sẽ đạt được trình độ lexile nhất định. Bảng sau đây là bảng tham khảo vể điểm lexile của các bạn học sinh từ lớp 1 đến lớp 12. Phụ huynh lưu ý: trình độ đọc của con (điểm Lexile) có thể cao hơn hoặc thấp hơn trung bình.

Mời bạn chọn bài đọc :

Marvin's Face

This passage describes how a boy feels when he oversleeps.

Lexile Level: 880L


When Marvin overslept, he felt as though he awoke without certain parts of his face. It was as though they had decided to get up, have their coffee, and read the paper without him. Sometimes, Marvin feared that his facial parts might race off to catch the train. He thought he might find his ears down under the covers at the edge of the bed. They would look as though they were about to leap. What if his nose would inevitably bob in the coffee pot and sniff for caffeine? What if his eyeballs rolled around on the front page of the newspaper? Luckily, Marvin's facial parts remained attached to his face by the time he got out of bed. However, he still found the experience of waking up late highly disconcerting.


The Story of the Moon

The story of the moon is as old as time. At the end of the first day when Sun retreated ov...

Read

Johnny Appleseed

Johnny Appleseed was born in Massachusetts in 1774. His real name was John Chapman. When h...

ReadGiúp con giỏi tiếng Anh Giúp con giỏi tiếng Anh mb
qr code My AI English

Quét QR Code để tải ngay

download My AI English on AppStore download My AI English on GooglePlay
Bước 1: Tải ứng dụng My A.I English trên App Store / Google Play
Bước 2: Đăng ký tài khoản
Bước 3: Cùng con học giỏi tiếng Anh qua hàng ngàn câu chuyện
Hoặc click vào link để tải App:
Tải ứng dụng