ames
Hotline 1800 2098
Điểm Lexile là thang điểm tiêu chuẩn nhằm đo lường khả năng đọc hiểu của học sinh. Không có một tiêu chuẩn bắt buộc nào đối với học sinh phải đạt đến điểm Lexile nào. Tuy nhiên, thông thường các em học sinh ở mỗi cấp lớp sẽ đạt được trình độ lexile nhất định. Bảng sau đây là bảng tham khảo vể điểm lexile của các bạn học sinh từ lớp 1 đến lớp 12. Phụ huynh lưu ý: trình độ đọc của con (điểm Lexile) có thể cao hơn hoặc thấp hơn trung bình.

Mời bạn chọn bài đọc :

Comic Books

This passage is about John's long walk to get new comic books.

Lexile Level: 390L


John walked to the store. It was a hot day. No clouds floated in the sky. Only the sun was up there, and it poured heat on John's head. The tan pavement reflected heat at him as if in revenge for something John once did. He trudged on though. He wanted some new comic books. Still he wondered if it was worth it. A block ahead he could see some buildings. There would be shade there. He tried not to hurry because that made him hotter. He wished he'd brought a bottle of water. The air felt thick. He wanted to somehow push the heat off like he would a blanket. Going back now would be longer than continuing. He trudged on. What if, John wondered, there were no new comics?
Giúp con giỏi tiếng Anh Giúp con giỏi tiếng Anh mb
qr code My AI English

Quét QR Code để tải ngay

download My AI English on AppStore download My AI English on GooglePlay
Bước 1: Tải ứng dụng My A.I English trên App Store / Google Play
Bước 2: Đăng ký tài khoản
Bước 3: Cùng con học giỏi tiếng Anh qua hàng ngàn câu chuyện
Hoặc click vào link để tải App:
Tải ứng dụng