Hotline 1800 2098
Điểm Lexile là thang điểm tiêu chuẩn nhằm đo lường khả năng đọc hiểu của học sinh. Không có một tiêu chuẩn bắt buộc nào đối với học sinh phải đạt đến điểm Lexile nào. Tuy nhiên, thông thường các em học sinh ở mỗi cấp lớp sẽ đạt được trình độ lexile nhất định. Bảng sau đây là bảng tham khảo vể điểm lexile của các bạn học sinh từ lớp 1 đến lớp 12. Phụ huynh lưu ý: trình độ đọc của con (điểm Lexile) có thể cao hơn hoặc thấp hơn trung bình.

Mời bạn chọn bài đọc :

Superhero

This passage is about a boy who wishes he was a superhero.

Lexile Level: 640L


Jesse loved superheroes. He loved to read stories about them. He wanted to be a superhero and save people. He wondered what superpower he'd have. Being able to fly would be nice. But being invisible would be good too. Even having great strength would be nice if he were a superhero. He also imagined what his costume would be like. Naturally he would have a cape. All good superheroes had capes. He would need to have some sort of mask so that people wouldn't know his real identity. Also he would need a symbol so that when anyone saw it, they would know that a superhero was there to save the day. Jesse knew that in order to be a good superhero, he would have to be smart and strong. At school, he paid attention and did all of his work. During recess, he ran fast and practiced jumping. Jesse knew that he might not ever really be a superhero, but he wanted to try and be as good as one all the time.
Giúp con giỏi tiếng Anh Giúp con giỏi tiếng Anh mb
qr code My AI English

Quét QR Code để tải ngay

download My AI English on AppStore download My AI English on GooglePlay
Bước 1: Tải ứng dụng My A.I English trên App Store / Google Play
Bước 2: Đăng ký tài khoản
Bước 3: Cùng con học giỏi tiếng Anh qua hàng ngàn câu chuyện
Hoặc click vào link để tải App:
Tải ứng dụng