ames
Điểm Lexile là thang điểm tiêu chuẩn nhằm đo lường khả năng đọc hiểu của học sinh. Không có một tiêu chuẩn bắt buộc nào đối với học sinh phải đạt đến điểm Lexile nào. Tuy nhiên, thông thường các em học sinh ở mỗi cấp lớp sẽ đạt được trình độ lexile nhất định. Bảng sau đây là bảng tham khảo vể điểm lexile của các bạn học sinh từ lớp 1 đến lớp 12. Phụ huynh lưu ý: trình độ đọc của con (điểm Lexile) có thể cao hơn hoặc thấp hơn trung bình.

Mời bạn chọn bài đọc :

Jack-o'-Lanterns

This passage is about jack-o'-lanterns and how they are created.

Lexile Level: 570L


On Halloween, it is a tradition to carve a pumpkin. These carved pumpkins are lighted with a candle. They are called jack-o'-lanterns. The tradition began in Europe. Europeans carved scary faces into gourds and turnips. They were lighted and used to keep evil spirits away on Halloween. With the help of an adult, you can make your own jack-o'-lantern. The first step is to cut an opening in the top of the pumpkin. You should save the piece to use as a lid. Next clean out the inside of the pumpkin. The seeds can be saved for baking and eating. Then draw your design on the pumpkin. You can make a scary face, an animal design, or even a happy face. It is important to let an adult help you carve out the holes. Finally light a candle and place it inside. You are now ready to celebrate Halloween.


Boston Massacre

The Boston Massacre was one of several events that helped to start the American Revolution...

Read

Cowboys

The cowboy is an American icon. Europeans also had cowboys who tended livestock on farms, ...

Read

Satellites

Sputnik 1 was the first man-made satellite. A satellite is an object that circles around a...

ReadGiúp con giỏi tiếng Anh Giúp con giỏi tiếng Anh mb
qr code My AI English

Quét QR Code để tải ngay

download My AI English on AppStore download My AI English on GooglePlay
Bước 1: Tải ứng dụng My A.I English trên App Store / Google Play
Bước 2: Đăng ký tài khoản
Bước 3: Cùng con học giỏi tiếng Anh qua hàng ngàn câu chuyện
Hoặc click vào link để tải App:
Tải ứng dụng