ames
Hotline 1800 2098
Điểm Lexile là thang điểm tiêu chuẩn nhằm đo lường khả năng đọc hiểu của học sinh. Không có một tiêu chuẩn bắt buộc nào đối với học sinh phải đạt đến điểm Lexile nào. Tuy nhiên, thông thường các em học sinh ở mỗi cấp lớp sẽ đạt được trình độ lexile nhất định. Bảng sau đây là bảng tham khảo vể điểm lexile của các bạn học sinh từ lớp 1 đến lớp 12. Phụ huynh lưu ý: trình độ đọc của con (điểm Lexile) có thể cao hơn hoặc thấp hơn trung bình.

Mời bạn chọn bài đọc :

Stacey and Maria Find Money

This passage is about two girls who find a large sum of money on the street.

Lexile Level: 370L


Stacey and Maria couldn't believe their good luck. A hundred-dollar bill was on the sidewalk. It was right under the front tire of Stacey's bicycle. The two girls put the kickstands down on their bikes. Stacey slid the money out from under the tire. The girls danced with joy. Then, Maria stopped dancing. She told Stacey that they should take the money over to Mr. Morton's store. They should see if someone had lost it. Stacey agreed. But she wasn't happy about it. When they went into Mr. Morton's store, a short, old woman was talking to Mr. Morton. She was very upset. She had lost a hundred-dollar bill. Stacey walked up and handed the money to the woman. The woman hugged Stacey. She hugged Maria. The girls went back to ride their bikes. They knew they had done the right thing.


Sherlock Holmes

Sherlock Holmes is a famous detective. He is great at solving mysteries. He uses his mind ...

Read

Ghost Kitten

Molly had always heard of ghosts. Her friend, Zelda, said they were the spirits of dead pe...

Read

Princess Anastasia

In 1917, a revolution started in Russia. People didn't want the czar to rule any longe...

ReadGiúp con giỏi tiếng Anh Giúp con giỏi tiếng Anh mb
qr code My AI English

Quét QR Code để tải ngay

download My AI English on AppStore download My AI English on GooglePlay
Bước 1: Tải ứng dụng My A.I English trên App Store / Google Play
Bước 2: Đăng ký tài khoản
Bước 3: Cùng con học giỏi tiếng Anh qua hàng ngàn câu chuyện
Hoặc click vào link để tải App:
Tải ứng dụng