Hotline 1800 2098
Điểm Lexile là thang điểm tiêu chuẩn nhằm đo lường khả năng đọc hiểu của học sinh. Không có một tiêu chuẩn bắt buộc nào đối với học sinh phải đạt đến điểm Lexile nào. Tuy nhiên, thông thường các em học sinh ở mỗi cấp lớp sẽ đạt được trình độ lexile nhất định. Bảng sau đây là bảng tham khảo vể điểm lexile của các bạn học sinh từ lớp 1 đến lớp 12. Phụ huynh lưu ý: trình độ đọc của con (điểm Lexile) có thể cao hơn hoặc thấp hơn trung bình.

Mời bạn chọn bài đọc :

First School Dance

This passage describes what goes on at a school dance.

Lexile Level: 450L


Jeremy walked into the gymnasium. He surveyed the room. This was the first dance of the year for his middle school. But no one was dancing. Jeremy didn't understand. As Jeremy looked around, he noticed that the boys and girls were not mingling at all. The girls were sitting at the tables on one side of the room. The boys were huddled around the refreshment table at the other end of the room. Jeremy walked to the refreshment table. He poured some punch into a paper cup. He asked his friend Brad why no one was dancing. Brad said that nobody wanted to be the first person to go over there. He made a motion toward the girls across the room. Brad also said that no one wanted to be the first person on the dance floor. Jeremy nodded. He knew what he had to do. He had to be the one to make the first move.


Getting Ready

Carly sat on her parents' bed, watching her mother. Her parents were going out to dinn...

Read

School Dance

Jeremy set his cup on the table. He took another look around the room. It was the first mi...

ReadGiúp con giỏi tiếng Anh Giúp con giỏi tiếng Anh mb
qr code My AI English

Quét QR Code để tải ngay

download My AI English on AppStore download My AI English on GooglePlay
Bước 1: Tải ứng dụng My A.I English trên App Store / Google Play
Bước 2: Đăng ký tài khoản
Bước 3: Cùng con học giỏi tiếng Anh qua hàng ngàn câu chuyện
Hoặc click vào link để tải App:
Tải ứng dụng