Hotline 1800 2098
Điểm Lexile là thang điểm tiêu chuẩn nhằm đo lường khả năng đọc hiểu của học sinh. Không có một tiêu chuẩn bắt buộc nào đối với học sinh phải đạt đến điểm Lexile nào. Tuy nhiên, thông thường các em học sinh ở mỗi cấp lớp sẽ đạt được trình độ lexile nhất định. Bảng sau đây là bảng tham khảo vể điểm lexile của các bạn học sinh từ lớp 1 đến lớp 12. Phụ huynh lưu ý: trình độ đọc của con (điểm Lexile) có thể cao hơn hoặc thấp hơn trung bình.

Mời bạn chọn bài đọc :

Getting Ready

This passage is about two children watching their parents get ready to go on a date.

Lexile Level: 830L


My parents are getting ready to go out. My grandmother is here to watch us and talks to us as Mom and Dad get ready. Dad puts on his nice shirt and his fancy shoes. I watch him put on his tie with precision, flipping it back and forth. My grandma helps Dad put on his cuff links. Mom puts on her jewelry, hums to herself, and smiles in the mirror while putting on makeup. My mom and dad glide from the bathroom to the bedroom and back to the bathroom. Dad puts on the record player and dances with my sister and then with me. Then he goes back to getting ready. My sister and I watch, wondering what fabulous places they go wearing such lovely scents and such lovely clothes.
Giúp con giỏi tiếng Anh Giúp con giỏi tiếng Anh mb
qr code My AI English

Quét QR Code để tải ngay

download My AI English on AppStore download My AI English on GooglePlay
Bước 1: Tải ứng dụng My A.I English trên App Store / Google Play
Bước 2: Đăng ký tài khoản
Bước 3: Cùng con học giỏi tiếng Anh qua hàng ngàn câu chuyện
Hoặc click vào link để tải App:
Tải ứng dụng