ames
Hotline 1800 2098
Điểm Lexile là thang điểm tiêu chuẩn nhằm đo lường khả năng đọc hiểu của học sinh. Không có một tiêu chuẩn bắt buộc nào đối với học sinh phải đạt đến điểm Lexile nào. Tuy nhiên, thông thường các em học sinh ở mỗi cấp lớp sẽ đạt được trình độ lexile nhất định. Bảng sau đây là bảng tham khảo vể điểm lexile của các bạn học sinh từ lớp 1 đến lớp 12. Phụ huynh lưu ý: trình độ đọc của con (điểm Lexile) có thể cao hơn hoặc thấp hơn trung bình.

Mời bạn chọn bài đọc :

The Lusitania

This passage is about a boat called the Lusitania, which was sunk during World War I.

Lexile Level: 280L


In 1915, England and Germany were not friends. They were fighting in a war. It was World War I. America was not in the war. It did not want to fight. England owned a big boat. It was called the Lusitania. It carried people and goods back and forth from place to place. It was not a war boat. On May 7, it was in the ocean near England. German U-boats were in the ocean too. U-boats were submarines. Submarines are underwater boats. U-boats were war boats. They were not supposed to fight boats like the Lusitania. One U-boat did fight the Lusitania. The Lusitania did not win. It sank. Many Americans died. That made people in America mad. They wanted to fight Germany. The President in America told Germany not to fight boats like the Lusitania. Germany did not listen. So two years later America went to war with Germany.


Lungs

You have to breathe to live. And you can't breathe without lungs. You breathe in and o...

Read

Eiffel Tower

People love to visit Paris, France. One place they never miss is the Eiffel Tower. It is n...

Read

Constellations

When you look up at the night sky, what do you see? There are millions of stars. For ages,...

ReadGiúp con giỏi tiếng Anh Giúp con giỏi tiếng Anh mb
qr code My AI English

Quét QR Code để tải ngay

download My AI English on AppStore download My AI English on GooglePlay
Bước 1: Tải ứng dụng My A.I English trên App Store / Google Play
Bước 2: Đăng ký tài khoản
Bước 3: Cùng con học giỏi tiếng Anh qua hàng ngàn câu chuyện
Hoặc click vào link để tải App:
Tải ứng dụng