ames

Từ vựng IELTS chủ đề Thi cử

Thứ Hai - 07.12.2020
 

Vì một mùa thi đang đến gần, cùng AMES English học ngay những từ vựng và idioms cực ăn điểm về chủ đề Exams nhé! 

 

Chúc các bạn học tốt!! 

Bài viết liên quan: