Hotline 1800 2098

BÍ QUYẾT PHÁT ÂM ĐUÔI ED, ES CHUẨN NHƯ NGƯỜI BẢN XỨ

Thứ Bảy - 03.06.2023
 

1. Cách phát âm đuôi S, ES 

  • Trường hợp phát âm là /s/:

Khi âm cuối của từ là một âm câm thì khi thêm -s, es hay ‘s vào cuối từ sẽ được phát âm thành /s/. Khi từ  tiếng anh kết thúc bằng -p, -k, -t, -f, -th ( tương ứng với các âm cuối là/p/,/k/, /t/, /f/, /θ/ ) thì sẽ đọc thành /s/ 

Mẹo nhớ : Thời phong kiến fương Tây.

EX: stops [stops] works [wə:ks]

  • Trường hợp phát âm là /iz/:

Quy tắc: -s,-es sẽ được đọc thành /iz/ khi đuôi cuối từ vựng là các từ -s,-ss,-ch,-sh,-x,-z,-o,-ge,-ce. 

Ex : misses /misiz/ ; watches [wochiz]

  • Trường hợp phát âm là /z/:

Âm cuối phát âm là /z/ nếu âm cuối của động từ nguyên mẫu kết thúc bằng các động từ không nằm trong hai trường hợp liệt kê bên trên và là một âm kêu.  

EX: study - studies; supply-supplies,...

2.  Cách phát âm đuôi ED 

  • Cách đọc đuôi ED khi phát âm là /id/:

Một động từ tận cùng là âm /t/ hay /d/ thì -ed sẽ được đọc là /ɪd/. Vì một chữ đã tận cùng là ‘t’ và ‘d’ thì chúng ta không thể đọc là /t/ hoặc /d/ được. Bởi lẽ người nghe sẽ rất khó nhận biết. Hơn nữa khó có thể đọc 2 âm ‘t’ hoặc 2 âm ‘d’ kế bên nhau.

– Ex : Wanted /ˈwɒn.tɪd/, Needed /ˈniː.dɪd/, Added /ædɪd/,…

  •  Cách đọc đuôi ED khi phát âm là /t/:

Nếu một từ kết thúc bằng một âm vô thanh, thì -ed sẽ được đọc thành /t/. Theo đó, những từ kết thúc bằng các âm vô thanh : /ʧ/, /s/, /k/, /f/, /p/, /θ/, /∫/ thì -ed sẽ được đọc là /t/.

–   Ex : Missed /mɪst/, Hoped /hoʊpt/, Fixed /fɪkst/,…

  •  Cách đọc đuôi ED khi phát âm là /d/:

Nếu một từ kết thúc bằng một âm hữu thanh và có âm đuôi không thuộc quy tắc 1 và quy tắc 2 thì ta sẽ đọc là /d/.

  •  Ex : Lived /lɪvd/, Allowed /əˈlaʊd/,…

  •  Các trường hợp bất quy tắc: 

Đuôi -ED trong các động từ sau trong trường hợp được sử dụng như tính từ sẽ được phát âm là /ɪd/ : aged, blessed, crooked, dogged, learned, naked, ragged, wicked, wretched.

Trên đây là các nội dung cơ bản về cách phát âm đuôi s và đuôi ed mà AMES đã tổng hợp được từ nhiều nguồn uy tín. Đây là một trong những nội dung trọng tâm trong bài thi THPT quốc gia nên các sĩ tử cũng nên lưu ý để đạt điểm tối đa phần kiến thức cơ bản này nhé. 

Đăng ký tham gia khóa luyện đề THPTQG: https://ames.edu.vn/chuong.../luyen-thi-tieng-anh-tot-nghiep